Program

Program zjazdu

Środa, 11 września 2019 r.
18.00 Gala rozpoczęcia zjazdu – Filharmonia Szczecińska


Obrady będą odbywać się w RADISSON BLUE HOTEL Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin.


Czwartek, 12 września 2019 r.
1. Guzy okolicy szyszynki – 60 min.
2. Glejaki ważnych czynnościowo okolic mózgu – 120 min.
Lunch
3. Zewnątrzrdzeniowe guzy kanału kręgowego – 60 min.
4. Techniki endoskopowe w neurochirurgii – 90 min.
Walne zgromadzenie


Piątek, 13 września 2019 r.
6. Postępy w leczeniu urazów rdzenia kręgowego – 60 min.
7. Choroba zwyrodnieniowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 120 min.
Lunch
8. Neurochirurgia dziecięca – 90 min.
9. Neurochirurgia czynnościowa – 60 min.
10. Sesja młodych neurochirurgów – 90 min.


Sobota, 14 września 2019 r.
11. Malformacje naczyniowe nad- i podnamiotowe – 90 min.
12. Pęknięte tętniaki przedniej części koła tętniczego mózgu – 90 min.
13. Niepęknięte tętniaki układu kręgowo-podstawnego – 60 min.

Program zjazdu do pobrania

Propozycje tematów sesji pielęgniarskiej

  1. Specyfika opieki nad pacjentami po wszczepieniu stymulatorów mózgu.
  2. Jakość życia pacjentów  z dyskopatią odcinka lędźwiowo- krzyżowego i szyjnego kregosłupa.
  3. Specyfika opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową mózgu i kręgosłupa.
  4. Opieka nad chorymi po zabiegach wertebroplastyki,  termolezji lędźwiowej i szyjnej.
  5. Leczenie i monitorowanie bólu pooperacyjnego.
  6. Padaczka – specyfika opieki nad dzieckiem i chorym dorosłym.
  7. Opieka nad chorym niepełnosprawnym ruchowo.
  8. Tematy wolne.