Program

Propozycje tematów na Zjazd PTNCh Szczecin 2019

 1. Glejaki ważnych czynnościowo okolic mózgu.
 2. Guzy okolicy szyszynki.
 3. Zewnątrzrdzeniowe guzy kanału kręgowego.
 4. Malformacje naczyniowe nad- i podnamiotowe.
 5. Pęknięte tętniaki przedniej części koła tętniczego mózgu.
 6. Niepęknięte tętniaki układu kręgowo-podstawnego.
 7. Techniki endoskopowe w neurochirurgii.
 8. Postępy w leczeniu urazów rdzenia kręgowego.
 9. Choroba zwyrodnieniowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
 10. Neurochirurgia czynnościowa.
 11. Neurochirurgia dziecięca.
 12. Sesja młodych neurochirurgów.

Propozycje tematów sesji pielęgniarskiej

 1. Specyfika opieki nad pacjentami po wszczepieniu stymulatorów mózgu.
 2. Jakość życia pacjentów  z dyskopatią odcinka lędźwiowo- krzyżowego i szyjnego kregosłupa.
 3. Specyfika opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową mózgu i kręgosłupa.
 4. Opieka nad chorymi po zabiegach wertebroplastyki,  termolezji lędźwiowej i szyjnej.
 5. Leczenie i monitorowanie bólu pooperacyjnego.
 6. Padaczka – specyfika opieki nad dzieckiem i chorym dorosłym.
 7. Opieka nad chorym niepełnosprawnym ruchowo.
 8. Tematy wolne.