Opłaty

OPŁATADo 15 majaDo 15 lipcaDo 10 wrześniaNa miejscu
Lekarze płacący składki członkowskie PTNCH550,00 PLN650,00 PLN750,00 PLN800,00 PLN
Lekarze niepłacący składek członkowskich PTNCH*650,00 PLN750,00 PLN850,00 PLN900,00 PLN
Rezydenci350,00 PLN450,00 PLN550,00 PLN650,00 PLN
Studenci150,00 PLN150,00 PLN150,00 PLN150,00 PLN
Pielęgniarki250,00 PLN300,00 PLN350,00 PLN400,00 PLN
Jeden dzień uczestnictwa250,00 PLN250,00 PLN250,00 PLN250,00 PLN
Pakiet fakultatywny***250,00 PLN300,00 PLN350,00 PLN400,00 PLN
Osoba towarzysząca wraz z pakietem fakultatywnym250,00 PLN250,00 PLN250,00 PLN250,00 PLN

* weryfikacja będzie przy odbiorze materiałów zjazdowych na miejscu

** firmy opłacające uczestnictwo lekarzy – do kwot podanych w tabeli muszą doliczyć 23% podatku VAT

*** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE,

(dotyczy uczestników zjazdu 12.09 po obradach godz. 18:00 i 13 września po godzinie 18:45)

W związku z nowymi przepisami księgowymi nie wystawimy faktur Osobom, które nie podały w formularzu zgłoszeniowym NIP i dadych do faktur.

Możemy jedynie wydać paragon fiskalny.

Opłata rejestracyjna lekarzy i rezydentów obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm,
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu,
 • materiały zjazdowe,
 • poczęstunki podczas przerw.

Opłata rejestracyjna dla studentów obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawienniczych,
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu,
 • poczęstunki podczas przerw.

Opłata rejestracyjna dla Pielęgniarek obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych,
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu,
 • materiały zjazdowe,
 • poczęstunki podczas przerw.

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia zjazdu oraz uprawnia do korzystania z poczęstunków – podczas przerw,
 • osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych, nie mają wstępu na sesje wykładowe oraz wystawę firm.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić  na rachunek bankowy:

UNISONO

Ul. Wrześnieńska 4 lok. 8

91-051 Łódź

Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372

z dopiskiem: „imię i nazwisko z dopiskiem – np. rezydent

Z dniem 26.03.2014 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę faktur:

wysyłka e-mailem – 0,00 PLN

list zwykły polecony – 5,50 PLN

Rezygnacja:

Pisemną rezygnację z udziału w Zjeździe prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.